Vanhustyö

vanhustyo uusi


Vanhuksen aggressiivisuus on monotahoinen käsite. Väkivaltaisen käytöksen takana voi olla aistiharhoja, heikentynyttä itsekontrollia , turvattomuuden tunnetta tai joko psyykkistä tai fyysistä kipua... tai näiden yhdistelmiä
Vanhus ei aina ymmärrä, miten nämä oireet vääristävät hänen havaintojaan ympäristöstä. Muistisairas henkilö on saattanut unohtaa kaiken muun lisäksi myös käytöstavat.
Hyvin tuttua vanhustyössä on myös asiakkaiden keskinäinen väkivalta ja on selvää, että näihin tilanteisiin työntekijöiden pitää puuttua.  

Suuria haasteita vanhustyön tilanteisiin tuo nykyinen hoitajamitoitus, yksin tilanteiden hoitaminen on erittäin vaikeaa ja molemminpuolinen oikeusturva voi olla vakavasti uhattuna.
Potilaan tunteminan, ennakointi ja vuorovaikutustatidot ovat myös vanhustyössä eduksi. Väkivaltainen kohaus ei useimmiten tule kuin salama kirkkaalta taivaalta vaan se liittyy yleensä ennalta arvattaviin tilantaisiin kuten ruokailuihin tai peseytymiseen.
Joskus rauhoittelussa joudutaan turvautumaan myös lievään kiinnipitämiseen.

Vanhustyössä keskeisenä arvoina ovat potilaan kuuntelu, neuvotteleminen, ongelmanratkaisu ja syyn hakeminen potilaan kiihtymykselle.

Suosittelen vanhustyön koulutusmalliksi mapa - koulutusta ja tulen mielelläni kouluttamaan yksikköönne.
Mapa - koulutus hankitaan Suomen mapa - keskuksen kautta. Voitte tutustua tähän vaihtoehtoon Koulutustuotteet - linkin kautta. Sieltä löytyvät myös mapa - keskuksen yhteystiedot.
Myös tämän linkin kautta pääsette mapa - keskuksen sivuille
http://suomenmapakeskus.fi

Kouluttajina toimivat erityistason mapa - kouluttajat eli FPI - kouluttajat (Finnish Professional Instructor). Mapa keskuksen sivuilta löydätte myös esittelyn kouluttajista.

Vastaan mielelläni tätäkin koulutusta koskeviin kysymyksiinne.