KOULUTUSTA HAASTAVIEN ASIAKASTILANTEIDEN HALLINTAAN!

TURVAKERROIN TUOTTEET HENKILÖKOHTAISEKSI TURVAKSI!

Tervetuloa tutustumaan verkkokauppaan

arjen turvallisuuskotikaynnit vanhustyoyleinen uhkatilannekoulutoimi turvasumuttimen kayttokoulutusturvakerroin tuotteet

Koulutusfilosofiana on lisätä yksikön ja työntekijöiden valmiuksia, tietoa ja taitoja sekä itseluottamusta fyysistä koskemattomuutta uhkaavissa tilanteissa. Tähän osaamiseen kuuluu tilanteiden kokonaisvaltainen hallinta kuten ennakointi, tilanteen vaarallisuuden arviointi ja oman käytöksen sekä vuorovaikutuksen hallinta. Viimeisenä vaihtoehtona on tietenkin osata toimia fyysisesti ja myös niin että oma ja asiakkaan oikeusturva ei vaarannu.

Koulutukset voivat olla teoriapainotteisia, mutta parhaimman hyödyn niistä saa kun mukana on myös käytännön harjoituksia. Käytännön harjoituksiin kuuluvat tilanteista ja otteista irtaantumiset sekä itsepuolustuksen perusteet. Harjoitteluun voi kuulua myös toimiminen ennalta tuntemattomassa ympäristössa kuten kotikäynneillä. Turvakerroin tuotteiden käyttökoulutukset ovat eräs hyvä vaihtoehto hätävarjelutilanteisiin.

Kouluttajan erityisosaaminen tulee lähes 40 vuoden kokemuksella terveydenhuoltoalalta ja psykiatrisesta hoitotyöstä sekä pian 20 vuoden kokemuksella sote - alan henkilökunnan kouluttamisesta uhka – ja väkivaltatilanteisiin. Referensseihin kuuluu edellämainittujen lisäksi paljon myös muita tahoja kuten mm. koulutoimi, seurakunnat ja varhaiskasvatuksen yksiköt.

Erittäin tärkeää olisi hankkia koulutusta myös yksityöskentelyyn ja siinä riskien huomioimiseen ja ennaltaehkäisyyn, kuten juuri kotikäyntien turvalliseen suorittamiseen. Näiden koulutuksien kehittämiseen tulen panostamaan jatkossa voimakkaasti.

Yrityksen kautta saat hankittua myös lupavapaita Turvakerroin tuotteita, jotka on kehitetty henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi. Turvasumutteista ja henkilöhälyttimistä löydät tietoa ja hankintaohjeet etusivun linkistä. Täältä pääset suoraan myös Verkkokauppaan, jossa Turvakerroin - tuotteiden lisäksi tarjolla myös muita arjen turvallisuutta parantavia tuotteita. Käy tutustumassa!

MAPA - koulutukset (Management of Actual or Potential Aggression) ovat tällä hetkellä ylivoimaisesti suosituin koulutustarjontani muoto. Eikä ihme, sillä MAPA - koulutukset perustuvat tutkittuun tietoon ja niitä kehitetään edelleen. MAPA - koulutuksiin pääset tutustumaan Kohderyhmät ja Koulutustuotteet - linkistä!