Päiväkodit

lapsen_viha.jpgLapsi puree, sylkee, potkii, raapii, heittää pihalla hiekkaa toisten silmille, heittelee leluilla. Kohteena ovat päiväkodin työntekijät tai muut lapset. Tilanteet eskaloituvat kun aikuiset kieltävät lasta tai hän ei kestä pettymyksiä.
Suuttumusta, kiukkua, vihan tunteita jne. pitääkin olla, mutta aggressiivinen käytös ei ole koskaan sallittua.
Lapsesta voidaan joutua pitämään kiinni työntekijöiden toimesta tilanteen rauhoittamiseksi.

Tarve myös päiväkotien henkilökunnan turvallisuuskoulutukseen on lisääntynyt koko ajan. Päiväkodeissa tapahtuvat väkivaltatilanteet eivät ole sinänsä vaarallisia, mutta ne pitää hoitaa ammatillisesti, turvallisesti ja kaikkien osapuolien oikeusturva huomioiden. Lapsen ei saa antaa vahingoittaa itseään tai muita. Parhaiten tilanteet hoituisivat, jos niihin varaudutaan ennakolta eli tunnetaan lapsi, tunnetaan varomerkit ja tarjotaan oikeat vaihtoehdot aggressiiviselle käytökselle.
Joskus onnistunut de - eskalaatio tai tarvittaessa kiinnipitotilanne voi tukea lasta hänen itsenäistymisessään ja opettaa häntä hallitsemaan omat tunteensa jatkossa niin, että ne eivät johda väkivaltaan. Käytettävien tekniikoiden pitää olla suunniteltuja ja turvallisia.

Suosittelen päiväkotien koulutusmalliksi MAPA - koulutusta ja tulen mielelläni kouluttamaan yksikköönne.
Voitte tutustua tähän vaihtoehtoon Koulutustuotteet - linkin kautta. 
Tästä linkistä pääset tutustumaan eräässä päiväkodissa koulutuksen tuomiin tuloksiin :

http://yle.fi/uutiset/3-7447944

Vastaan mielelläni tätäkin koulutusta koskeviin kysymyksiinne.