Luentopalvelut ja työtilojen tarkastukset

Yritykseni tarjoaa toimialaansa kuuluvien aiheiden mukaisia luentopalveluja. Ajatuksena on tarjota asiakkaan käyttöön kokemukseni ja koulutukseni mukanaan tuomaa tietoa sekä herättää ajatuksia ja keskustelua.
Luentoja tukevat diaesitykset, valokuvat ja aiheeseen kuuluva muu materiaali.


Esimerkkejä aiheista, joita luentoon voi sisällyttää :

 • Työpaikkaväkivallan määrittely työntekijän, työnantajan ja työyksikön näkökulmasta. Mistä on kysymys?
 • Työpaikkaväkivallan ennaltaehkäisyn mahdollisuudet, mm. työtilojen ja työhuoneiden järjestely. 
 • Työpaikkaväkivalta ja lainsäädäntö. Juridiset vastuut ja oikeudet!
 • Yksintyöskentely, riskit ja ennakointi. Tämän hetken eräs tärkeimmistä painopistealueista!
 • Kotikäyntien turvallinen suorittaminen
 • Aggressiivisen käytöksen syyt. Voiko tätä tunnetta ja sen syitä ymmärtämällä hoitaa tilanne ilman väkivaltaa? 
 • Uhkaavan henkilön tunnistaminen ja kohtaaminen. Tässä kukaan meistä ei koskaan tule liian valmiiksi!
 • Erityisryhmien tunnistaminen ja kohtaaminen
 • Riskien ja vaarallisuuden arviointi
 • De - eskalaatiostrategiat uhkaavassa tilanteessa ja niiden onnistunut käyttäminen
 • Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet työväkivaltaan ja uhkaavuuteen liittyen
 • Itsensä puolustamisen periaatteet ; koska, miten, mitä saan ja mitä en saa tehdä? Pyrkiä irtaantumaan helposti vai käyttää kunnolla voimaa?
 • Toimenpiteet työväkivaltatilanteen jälkeen. Jälkipuinnin mahdollisuudet, työsuojelun mahdollisuudet jne.
Huom! Turvakerroin - tuotteiden esittely sopii mainiosti ohjelmanumeroksi vaikka illanviettosi yhteyteen !
 
Työtilojen tarkastukset

Koulutuksiin voi liittää tai erikseen järjestää sellaisten työyksiköiden fyysisen ympäristön tarkastukset, joissa tavataan asiakkaita tai joissa liikkuu yleisesti muita ihmisiä. Tarkastuksesta tehdään raportti, jossa käydään läpi havaitut riskit tai puutteet.
Referenssinä tästä voisi mainita Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksen yksiköt, joissa tarkastuksen jälkeen lisättiin valaistusta, tehtiin lisää poistumisteitä, muutettiin ovien aukeamissuuntia ja muutettiin sellaisten työhuoneiden huonekalujen järjestyksiä, joissa tavattiin asiakkaita. Palautteen mukaan tämä lisäsi huomattavasti työntekijöiden turvallisuuden tunnetta ja valmiuksia.

Kysy tarjousta!