Alan oppilaitokset

SOTE - alan työntekijät tarvitsevat monipuoliset taidot toimakseen työssään menestyksellisesti ja turvallisesti. Alalla autetaan kaikenikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja hyvin erilaisissa ympäristöissä. Alan ammatillisuuteen kuuluu oleellisena osana vaalia elämää ja ihmisarvoa, olla oikeudenmukainen ja kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta sekä kehittää omaa ammattiosaamistaan. Ammatillisuus syntyy eettisestä tavasta tehdä hoitotyötä sekä alan lainsäädännön hallitsemisesta. Lähtökohtana kaikelle tälle on turvallisuus, sekä työntekijän että asiakkaan turvallisuus. Vasta kun työntekijä on turvassa, hän voi keskittyä auttamaan muita ihmisiä.
Hoitoalan työntekijät kohtaavat työssään erittäin paljon haastavia asiakastilanteita, joiden taso vaihtelee solvaamisesta tai epäkunnioittavasta kohtelusta aina fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen kuten repimiseen, lyönteihin, jopa pahoinpitelyihin tai seksuaaliseen ahdisteluun.
Yhä yleisempää on myös ns. työsidonnainen väkivalta eli saattajien ja omaisten aiheuttamat uhkatilanteet tai kotirauhan häirintä.
Näihin kaikkiin tilanteisiin alalle tulevia työntekijöitä on syytä valmistaa.
Koulutuksien sisältö ja kesto suunnitellaan aina ryhmä suuntautumisvaihtoehdon ja aikataulun mukaan. Teoriaopetus luo pohjaa, mutta parhaan hyödyn opiskelija ja ryhmä saa, kun mukana on myös käytännön osuus.
Kouluttajalla on takanaan pian 20 vuoden kokemus alan opiskelijoiden ohjaamisessa ja kouluttamisessa. Ensisijaisesti alan opiskelijoille suosittelen lämpimästi 16 h  MAPA Perusteet - koulutusta. Etuna MAPA - koulutuksessa on sen laatu ja opiskelijat saavat  suoritetusta MAPA koulutuksesta myös henkilökohtaisen todistuksen, jolla on yleensä myös arvoa ensimmäistä työpaikkaa hakiessa.
MAPA - koulutukseen pääset tutustumaan etusivultä löytyvästä linkistä. 

Toinen vaihtoehto on suuntautumisvaihtoehdon mukaan räätälöity koulutus otsikolla Työväkivallan hallinta. Tämän koulutuksen kesto on yleensä yksi päivä (6 - 8 h)
Tässä tarpeen mukaan mukaan tulevia osioita :

TEORIAAN esim.

- Väkivallan uhka työssä, mistä on kysymys? (asiakkaan, työntekijän ja yksikön näkökulmasta)
        - Milloin, miten ja kenen siihen pitää puuttua? 
- Työväkivallan yleisyys, missä tilanteissa voi tapahtua?
- Yksintyöskentelyn riskit
- Lainsäädäntö koskien työväkivaltaa (Rikoslaki, Työturvallisuuslaki, Perustuslaki, Ammattihenkilölaki, Potilaslaki jne)
- Ennakoinnin mahdollisuudet (tilaratkaisut, henkilöstön toimintatavat, tarvittaessa ulkoistaminen, riskienhallinnan mahdollisuudet jne.)
- Työsidonnainen väkivalta, mitä se tarkoittaa ja milloin siihen pitää puuttua?
- Kotikäynnit ja niiden turvallinen turvallinen suorittaminen
- Tilanteen vaarallisuuden arviointi 
- Haastavan henkilön tunnistaminen
- Erityisryhmien kohtaaminen (päihdeasiakkaat, kehitysvammaiset, muistihäiröiset henkilöt, aivo - orgaanikot, mielenterveyspotilaat jne.)
- Haastavan henkilön kohtaaminen (rauhoittelutekniikat, verbaali - ja non - verbaali viestintä)
- Turvallisen fyysisen rajoittamisen ja ohjaamisen periaatteet
- jne...

KÄYTÄNTÖÖN esim.

- Työtiloista tai asunnosta poistuminen tarvittaessa
- Kotikäynneillä toiminta asuntojen huoneistoissa ja asuntojen ovilla
- Irtaantumiset päällekarkaustilanteessa
- Itsepuolustus hätävarjelutilanteessa, tilanteen riskitason mukaan
- Motoriset taidot hoitotilanteiden turvallisessa suorittamisessa