Alan oppilaitokset

Hoitoalan työntekijät tarvitsevat monipuoliset taidot toimakseen työssään menestyksellisesti ja turvallisesti. Hoitotyössä autetaan kaikenikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja hyvin erilaisissa ympäristöissä. Hoitotyön ammatillisuuteen kuuluu oleellisena osana vaalia elämää ja ihmisarvoa, olla oikeudenmukainen ja kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta sekä kehittää omaa ammattiosaamistaan. Ammatillisuus syntyy eettisestä tavasta tehdä hoitotyötä sekä alan lainsäädännön hallitsemisesta. Lähtökohtana kaikelle tälle on turvallisuus, sekä työntekijän että asiakkaan turvallisuus. Vasta kun työntekijä on turvassa, hän voi keskittyä auttamaan muita ihmisiä.
Hoitoalan työntekijät kohtaavat työssään erittäin paljon uhkatilanteita, joiden taso vaihtelee solvaamisesta ja epäkunnioittavasta kohtelusta fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen kuten repimiseen, lyönteihin tai jopa pahoinpitelyihin.
Yhä yleisempää on ns. työsidonnainen väkivalta, eli saattajien ja omaisten aiheuttamat uhkatilanteet tai kotirauhan häirintä.
Näihin kaikkiin tilanteisiin alalle tulevia työntekijöitä on syytä valmistaa.
Koulutuksien sisältö ja kesto suunnitellaan aina ryhmä suuntautumisvaihtoehdon ja aikataulun mukaan. Teoriaopetus luo pohjaa, mutta parhaan hyödyn opiskelija ja ryhmä saa, kun mukana on myös käytännön osuus.

TEORIAAN esim.

- Väkivallan uhka työssä, mistä on kysymys? (asiakkaan, työntekijän ja yksikön näkökulmasta)
        - Milloin, miten ja kenen siihen pitää puuttua? 
- Työväkivallan yleisyys, missä tilanteissa voi tapahtua?
- Yksintyöskentelyn riskit
- Lainsäädäntö koskien työväkivaltaa (Rikoslaki, Työturvallisuuslaki, Perustuslaki, Ammattihenkilölaki, Potilaslaki jne)
- Ennakoinnin mahdollisuudet (tilaratkaisut, henkilöstön toimintatavat, tarvittaessa ulkoistaminen, riskienhallinnan mahdollisuudet jne.)
- Työsidonnainen väkivalta, mitä se tarkoittaa ja milloin siihen pitää puuttua?
- Kotikäynnit ja niiden turvallinen turvallinen suorittaminen

- Tilanteen vaarallisuuden arviointi 
- Haastavan henkilön tunnistaminen
- Erityisryhmien kohtaaminen (päihdeasiakkaat, kehitysvammaiset, muistihäiröiset henkilöt, aivo - orgaanikot, mielenterveyspotilaat jne.)
- Haastavan henkilön kohtaaminen (rauhoittelutekniikat, verbaali - ja non - verbaali viestintä)
- Turvallisen fyysisen rajoittamisen ja ohjaamisen periaatteet
- Vihan ja aggression tunteiden ymmärtäminen ja sen hoidollinen kohtaaminen
- jne...

KÄYTÄNTÖÖN esim.

- Työtiloista tai asunnosta poistuminen tarvittaessa
- Kotikäynneillä toiminta asuntojen huoneistoissa ja asuntojen ovilla
- Irtaantumiset päällekarkaustilanteessa
- Itsepuolustus hätävarjelutilanteessa, tilanteen riskitason mukaan
- Motoriset taidot hoitotilanteiden turvallisessa suorittamisessa