Terveydenhuoltoalan yksikötTerveydenhuoltoalan ammattilaiset kohtaaavat työssään väkivaltaa yhä enemmän, monissa päivysysyksiköissä tapaukset ovat päivittäisiä. Tästä kertovat myös tilastot. Ilmiöön on kiinnitetty viime vuosina entistä enemmän huomioita ja tämä on tietenkin lisäänyt kirjaamisen herkkyyttä. Tosiasia on kuitenkin, että päihteiden käyttö on lisääntynyt voimakkaasti, mielenterveysasiakkaat ovat muuttuneet hankalammiksi ja yleinen levottomuus on lisääntynyt. Ennen ajateltiin, että pitää tulla kunnolla turpaan, ennenkuin tehdään ilmoituksia. Näin ei saa enää olla.
Koulutuksen lisääminen on tämän ilmiön hallinnassa ensiarvoisen tärkeää ja hoitajat ovat valmiimpia toimimaan väkivaltatilanteissa. 

Uhkatilanteiden hallinnassa tärkeässä asemassa voi olla turvallisuuden ulkoistaminen, kuten vartoinnin lisääminen, mutta yhtä tärkeää on lisätä henkilökunnan taiitoja ja eri tahojen yhteistyötä.
Paljon saadaan aikaan pitämällä yksiköiden pelastus - ja turvallisuussuunnitelmat päivitettyinä ja hyvin perehdytettyinä. Tilojen oikeaoppinen suunnittelu ja hälytysjärjestelmien käyttäminen tuovat lisäturvallisuutta.
Vuorovaikutustaitojen osuutta ei voi koskaan liikaa korostaa. Mieluummin kannattaa käyttää kymmenen minuuttia siihen, että selvittää mikä potilasta pännii, kuin se että painii tämän kanssa puoli tuntia... 

Yhä yleisempää on myös ns. työsidonnainen väkuvalta ja uhkaavuus. Saattajat ja omaiset voivat olla yhtä hankalia kuin asiaakkaat...
Myös nämä asiat on syytä nostaa esille, jotta hiljalleen yleinen tietous hoitohenkilökunnan kaiken kattavasta koskemattomuudesta paranisi.

Koulutusten sisältö suunnitellaan aina yksikkökohtaisesti ja koulutuksen painotus muokataan tarpeiden mukaan. Teoriaopetus luo pohjaa, mutta paras hyöty saadaan ottamalla koulutuksiin mukaan myös käytännön osuus.

Koulutuksiin voidaan sisällyttää mm. seuraavia asioita :

TEORIAAN esim.

- Väkivallan uhka työssä, mistä on kysymys? (asiakkaan, työntekijän ja yksikön näkökulmasta)
        - Milloin, miten ja kenen siihen pitää puuttua? 
- Työväkivallan yleisyys, missä tilanteissa voi tapahtua?
- Lainsäädäntö koskien työväkivaltaa (Rikoslaki, Työturvallisuuslaki, Perustuslaki, Ammattihenkilölaki, Potilaslaki jne)
- Ennakoinnin mahdollisuudet (tilaratkaisut, henkilöstön toimintatavat, tarvittaessa ulkoistaminen, riskienhallinnan mahdollisuudet jne.)
- Työsidonnainen väkivalta, mitä se tarkoittaa ja milloin siihen pitää puuttua?
- Kotikäynnit ja niiden turvallinen turvallinen suorittaminen

- Tilanteen vaarallisuuden arviointi 
- Haastavan henkilön tunnistaminen
- Erityisryhmien kohtaaminen (päihdeasiakkaat, kehitysvammaiset, muistihäiröiset henkilöt, aivo - orgaanikot, mielenterveyspotilaat jne.)
- Haastavan henkilön kohtaaminen (rauhoittelutekniikat, verbaali - ja non - verbaali viestintä)
- Toiminta mm. panttivankitilanteesssa ja pommiuhkauksessa
- Turvallisen fyysisen rajoittamisen periaatteet

- Väkivaltatilanteen jälkihoito ; ilmoitukset, kriisapu ja työyhteiskäsittely

KÄYTÄNTÖÖN esim.

- Työtiloista tai asunnosta poistuminen tarvittaessa
- Kotikäynneillä toiminta
- Irtaantumiset päällekarkaustilanteessa
- Itsepuolustus hätävarjelutilanteessa, tilanteen riskitason mukaan
- Työntekijän motoriset taidot hoitotilanteiden turvallisessa suorittamisessa

Ollaan yhteydessä ja rakennetaan teille hyvä koulutuspaketti :)