KotikäynnitTerveydenhuollon työntekijöiden suorittamat kotikäynnit toteutetaan usein yksintyöskentelynä. Tämä nostaa riskiä kohdata uhkaa, seksuaalista ahdistelua tai suoranaista väkivaltaa. Koska kotikäynneillä työnantaja ei koskaan täysin pysty takaamaan työn turvallista suorittamista, myös työturvallisuuslaki velvoittaa koulutuksen järjestämiseen ja muihin järjestelyihin. Kotikäyntejä suorittavat myös monet muut ammattiryhmät.
Koulutuksen sisältö suunnitellaan aina yksikkökohtaisesti ja koulutuksen painotus muokataan tarpeiden mukaan.

Teoriassa mm.

1) Kotikäyntien suurimmat uhkatekijät

 • Päihtyneiden henkilöiden kohtaaminen, huumausaineet
 • Mielenterveysasiakkiden akuutit oirehtimiset
 • Kotikäyntien yhteydessä tavattavat ulkopuoliset henkilöt
 • Kotieläimet riskitekijöinä (lähinnä koirat)
 • Kotikäynneillä kohdattavat aseelliset riskit (terävät ja painavat esineet, ampuma - aseet jne.)
 • Pitkät etäisyydet työpäivän aikana
 • Työntekijään kohdistuva seksuaalinen häirintä
 • Yksintyöskentely
 • jne jne jne....

2)  Ennakointi ja toiminta uhkatilanteessa

 • Milloin voin / saan mennä yksin ja milloin työtehtävästä kannattaa tai saa kieltäytyä
 • Miten pääsen pois asunnosta, miten saan apua?
 • Tilanteeseen, ympäristöön tai henkilöön liittyvä vaarallisuuden arviointi
 • Oman käytöksen merkitys ja rauhallisuuden säilyttäminen
 • Puhumalla rauhoittaminen ja ajan käyttö
 • jne. jne. jne

Käytännössä mm :
- asuntoon meneminen ja asunnosta poistuminen
- toiminta huoneistossa ja asunnon ovella
- irtaantumiset päällekarkaustilanteessa
- itsepuolustus hätävarjelutilanteessa
- tarvittaessa Turvasumuttimen käyttö

Ajankohtainen ja erittäin tärkeä koulutuksen alue tällä hetkellä!!