Henkilökuva

DSC 0660Tervehdys!

Olen Pekka Teini ja toimin yrittäjänä antamalla koulutuspalveluja erilaisille yksiköille, jotka kohtaavat työssään uhka – ja väkivaltatilanteita. Olen työskennellyt yli 30 vuotta Satakunnan sairaanhoitopiirissä, mielenterveyshoitajana vuosina 1982 – 1988, liikunnanohjaajana vuosina 1988 – 2005 ja hoitotyön aggressionhallinnan eli MAPA – kouluttajana (Management Of Actual or Potential Aggression) vuodesta 2005 lähtien jossa työssä edelleen päätoimisesti. Perustyöni tehtäviin kuuluvat myös muut koulutukset, kuten kaasusumutin - ja suojakilpikoulutusten järjestäminen. Toimin myös psykiatrian tulosalueella Turvallisuustyöryhmän puheenjohtajana. 

MAPA kouluttaja koulutuksen kävin Hyvinkään Laurea amk : ssa 2007 ja keväällä 2016 valmistuin Laureasta MAPA FPI – kouluttajaksi (Finnish Professional Instructor), jolloin sain pätevyyden kouluttaa omalla työpaikalla ja Laureassa myös uusia MAPA – kouluttajia ja toimia kouluttajana Suomen MAPA - keskuksen ulospäin myytävissä MAPA - koulutuksissa.

Yritys on ollut toiminnassa pian kymmenen vuotta ja työtä on riittänyt enemmän kuin paljon. Asiakaskuntaa löytyy jo hyvin laaja – alaisesti ja olen kouluttanut eri puolilla Suomea. Pääpaino on ollut sosiaali – ja terveydenhuoltoalan sekä koulutoimen yksiköissä, mutta myös kaupan alan ja muun palvelualan yksiköt ovat tulleet tutuksi, kuten myös alan oppilaitokset. Olen toiminut kouluttajana myös koulutoimen Osaava – hankkeissa. Hyvin kysyttyjä ovat nykyään myös Arjen turvallisuutta ja yleistä henkilöturvallisuutta parantavat koulutukset sekä Turvakerroin - tuotteiden käyttökoulutukset... maailma ympärillämme on muuttunut ja siihen kannattaa varautua järkevällä tavalla. Ilman hysteriaa.

Yhteistyön aloittaminen kauttualaisen Turvakerroin Oy : n kanssa toi mukanaan paljon uusia koulutushaasteita sekä Turvakerroin tuotteiden jälleenmyynnin ja olen saanut olla mukana myös tuotteiden kehitystyössä.
Omana vahvuutena pidän motorista osaamista fyysisen rajoittamisen osa – alueella, luennointikokemusta sekä positiivista luonteenlaatua ☺
Vierailkaa usein kotisivuillani, kuten myös yrityksen Facebook - sivuilla. Pyrin päivittämään sivuja säännöllisesti ja näistä löydätte myös tietoa tai tarjouksia Turvakerroin - tuotteista.

Ollaan yhteydessä!
Pekka